Jak wygląda tydzień w Bazie?

Celem działalności naszej Świetlicy, poza zapewnieniem profesjonalnej opieki Państwa dzieciom, jest proponowanie im ciekawych i rozwijających zajęć oraz warsztatów.

Postanowiliśmy zwrócić większa uwagę na rozwój umiejętności edukacyjnych, kreatywnego myślenia i samorozwój naszych podopiecznych. W tym celu wprowadzamy moduły zajęciowe, które pozwolą na odkrycie i stymulację możliwości naszych uczniów.

Pochylamy się nad tematem czytania tekstu ze zrozumieniem, jego interpretacją i modulacją głosu. Zapoznajemy dzieci z technikami szybkiego czytania i uczenia się oraz przybliżamy im, na czym polega myślenie lateralne.

By zadbać również o ich rozwój fizyczny, proponujemy serię zajęć poświęconych stymulacji mięśniowej oraz koordynacji psychoruchowej.

Oprócz aktywności ruchowych, plastycznych i edukacyjnych, jakie na co dzień mają miejsce w naszej Świetlicy, oferujemy zajęcia tematyczne. Z boku przedstawiamy przykładowy miesięczny rozkład zajęć. Relacje ze świetlicowych aktywności zamieszczamy na naszym Facebooku.