Nasi Partnerzy

Early Stage – szkoła językowa istniejąca od 1993 roku, posiadająca certyfikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W świetlicy Baza po Szkole prowadzi zajęcia od września 2011 roku.

– lokalne szkoły języka angielskiego Joanny Zarańskiej

– j. angielski dla dzieci i młodzieży

Jesteśmy nowoczesną, wyspecjalizowaną w nauczaniu dzieci i młodzieży szkołą. Za swój priorytet uważamy wysoką skuteczność nauczania i szybkie postępy ucznia.

Nasz sposób nauczania to połączenie wielu nowoczesnych metod i technik z tradycyjnym podejściem do nauki. Tylko takie ‘wielokierunkowe’ podejście do nauczania wraz z intensywnym trybem nauki może przynieść efekty.

Gwarancją skuteczności jest zmotywowanie i zaangażowanie uczniów w naukę, ścisła współpraca z rodzicami oraz wybitna kadra lektorska.

Osiągamy ten cel:

  • Konsekwentnie tworząc spójne pod względem wieku i poziomu językowego grupy,
  • oferując ciekawe i ambitne materiały nauczania znacznie wykraczające poza ogólnie przyjęte standardy
  • przygotowując naszych uczniów do zdawania prestiżowych egzaminów brytyjskich
  • angażując dzieci w międzynarodowe projekty łączące edukację językową z edukacją muzyczną i plastyczną
  • wychodząc na przeciw zmieniającej się rzeczywistości. Od tego roku w ramach kursu nasi uczniowie będą mogli przez cały rok nieodpłatnie korzystać z innowacyjnego kursu online FUN ENGLISH.
    Zapraszamy na nasze zajęcia!

Zapisy pod adresem: biuro@earlystage.poznan.pl .
Prosimy o podanie wieku dziecka oraz wskazania lokalizacji – Szczepankowo.
Terminy testów określające poziom umiejętności językowych dzieci i młodzieży zostaną ustalone indywidualnie.

www.earlystage.pl , biuro@earlystage.poznan.pl