Dowieziemy i odbierzemy Twoje dziecko ze szkoły!!!

Naszym celem jest zapewnienie opieki Państwa dziecku przed lekcjami i po zakończeniu przez nie lekcji w szkole i zagwarantowanie mu interesujących i rozwijających zajęć pozalekcyjnych. 

Zajęcia w świetlicy